بررسی پایداری دیواره ی چاه و تعیین پنجره ایمن گل حفاری با استفاده از نرم افزار FLAC3D و یک روش تحلیلی در یکی از مخازن جنوب غرب ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه حل مشکلات مربوط به ناپایداری دیواره ی چاه در هنگام حفاری به عنوان یکی از مسایل اصلی شرکت های شاغل در این حوزه قلمداد می شود. در جهت میل به این هدف، این شرکت ها از علم مکانیک سنگ به عنوان ابزاری برای انجام حفاری ایمن تر و کاهش هزینه های مربوطه استفاده می کنند. در این مطالعه با استفاده از داده های یک چاه حفر شده در یکی از مخازن جنوب غرب ایران به بررسی شرایط پایداری دیواره ی چاه با استفاده از نرم افزار FLAC3D و همچنین یک روش تحلیلی پرداخته شده است. بر اساس نتایج این مطالعه می توان بیان داشت که انتخاب وزن گل پایین در حفاری عمودی صورت گرفته، از علل اصلی وقوع ناپایداری های صورت گرفته در این چاه می باشد. همچنین بر اساس نتایج صورت گرفته از دو روش ارایه شده، می توان بیان داشت که انتخاب وزن گل بین 7/14 تا 5/15 پوند برگالن و زاویه ی انحراف 30 درجه برای حفر چاه های آینده می تواند خطر وقوع ناپایداری در دیواره ی چاه را کاهش دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
11 تا 19
لینک کوتاه:
magiran.com/p2683361 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!