شبیه سازی رسوب آسفالتین در خط لوله به کمک نرم افزارهای مدلسازی رسوب و فشار

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

آسفالتین سنگین ترین جزء نفت است که در نفت بوسیله رزین ها پایدار نگه داشته شده است. حال اگر شرایط ترمودینامیکی مانند دما، فشار یا ترکیب سیال به گونه ایی تغییر کنند که این آسفالتین ها ناپایدار شوند، ذرات آسفالتین ها به هم چسبیده و رسوب می کنند. بعد از رسوب آسفالتین ها در ادامه درون مخزن، چاه و خطوط لوله ته نشین شده و باعث ایجاد مشکلاتی در حین عملیات تولید می گردند. یکی از چالش های صنعت نفت پیدا کردن مکان دقیق رسوب آسفالتین در خط لوله برای پیشگیری یا برطرف کردن رسوب می باشد. در این مقاله رسوب آسفالتین با استفاده از نرم افزار های Pipesim و CMG مورد مطالعه و شبیه سازی قرار گرفته است. از نرم افزار Pipesim جهت محاسبات فشار در طول خط لوله و از نرم افزار CMG برای محاسبه مقدار رسوب آسفالتین در فشار های مختلف خط لوله در دمای ثابت استفاده شده است. به کمک این روش ترکیبی ناحیه دارای پتانسیل کافی برای تشکیل رسوب آسفالتین از خط لوله ی انتقالی را مشخص شده که به کمک روش های مرسوم از جمله تزریق حلال های مناسب در موقعیت مورد نظر مانع از تجمع و رسوب آسفالتین و انسداد خط لوله گردید.

زبان:
فارسی
صفحات:
20 تا 26
لینک کوتاه:
magiran.com/p2683363 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!