جایگاه سیستم کنترل خودکار چاه در کاهش خطای انسانی و ارتقا ایمنی عملیات حفاری چاه های نفت و گاز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

حفاری چاه های نفت وگاز در دنیا با فوران چاه پیوند ناگسستنی دارد. فوران چاه های نفت وگاز درصنعت حفاری امری محتمل بوده و عوامل گوناگونی می توانند در وقوع این پدیده دخیل باشند. فوران چاه ها بنا به دلایل مختلف فنی و خطاهای انسانی از جمله، عدم عملکرد مناسب تجهیزات و وسایل کنترل فوران عوامل طبیعی مانند، شکستگی های سازندهای حفاری شده، گسل ها، عوامل ناشی از جنگ و غیره... صورت می گیرد. در طول تاریخ پیدایش نفت در سراسر میادین نفتی دنیا بخصوص در میادین مختلف نفتی کشورمان به دفعات اتفاق افتاده است، که اهمیت توجه به موضوع کنترل فوران رابه دلیل مسایل جانی، مالی و زیست محیطی دو چندان می کند این مسیله متخصصان را بر آن داشته که راه های جلوگیری از فوران و ابزار آن را شناسایی کنند، و از بروز این پدیده پیشگیری بعمل آورند. با بررسی و تجزیه وتحلیل کلیه فوران های رخ داده در ایران تاکنون، مشخص گردیده درصد بسیار بالایی از آنها به دلیل خطاهای انسانی رخ داده است لذا اتکای بیش از حد به انسان در کنترل چاه، به دلیل قرار گرفتن مداوم در معرض خطر عوامل انسانی، ایمنی در عملیات چاه را به خطر می اندازد. وظایفی که مستلزم دوره های مداوم آگاهی و واکنشی هستند، می توانند به بهترین شکل توسط یک فرآیند خودکاراتوماسیون انجام شوند. سایر صنایع با موفقیت اتوماسیون را برای کاهش خطرات و تولید نتایج سازگارتر و کارآمدتر پیاده سازی کرده اند. با این حال، اتوماسیون کنترل چاه هنوز به طور کامل اعمال نشده است. خودکار کردن عملکرد کنترل چاه نشان دهنده بهبود قابل توجهی در ایمنی فرآیند برای عملیات حفاری است. اتوماسیون کنترل چاه، می تواند منجر به نتایج سازگارتر و کارآمدتری شود. کنترل خودکار چاه، برای پاسخگویی به موضوع ایمنی ایجاد شده است که از وقوع خطرات بزرگ جلوگیری می کند. در این مقاله، فناوری کنترل خودکار چاه توصیف شده و اینکه چرا این سیستم طراحی شده و بکار گرفته شده است را بررسی می کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
35 تا 46
لینک کوتاه:
magiran.com/p2683366 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!