مروری بر مبانی نظری دانش بنیان شدن صنعت نفت ایران

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

نتایج نشان می دهد که در شرایط موجود برخی از پیش نیازها و الزامات برای حرکت بنگاه های بزرگ صنعت نفت کشور به سوی دانش بنیان شدن فراهم نمی باشد. علاوه بر آن، شرایط اجتماعی بنگاه های صنعت نفت کشور در درون و برون آنها برای نوآور شدن مهیا نیست. لذا باید با شناخت و اشراف بر آن شرایط، زمینه فراهم نمودن و مهیا سازی آنها را در راستای حرکت دانش بنیان صنعت نفت کشور فراهم نمود.

زبان:
فارسی
صفحات:
47 تا 58
لینک کوتاه:
magiran.com/p2683368 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!