تبیین اسپریگنزی نظریه انقلاب عرفانی لیلی عشقی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تبیین انقلاب اسلامی ایران به دلیل جهان بینی و ابعاد منحصر به فرد خود در مقایسه با سایر انقلاب ها، نیازمند مبانی و مولفه های مفهومی خاص خویش است. یکی از نظریه های انقلاب که در آن سعی شده با تاکید بر صبغه های متافیزیکی و مفاهیم عرفانی تشیع، تفاوت و خاصیت های منحصر به فرد انقلاب اسلامی برجسته شود و از این طریق توجه بسیاری از نظریه پردازان انقلابی را به خود جلب نماید، نظریه انقلاب عرفانی خانم لیلی عشقی است. این مقاله سعی بر آن دارد با الهام از مدل تبیینی توماس اسپریگنز به عنوان روش، نظریه انقلاب عرفانی لیلی عشقی را رمزگشایی نموده و تبیین جامعی را در این خصوص ارایه دهد. بر همین اساس سوال اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه «مساله، علل مساله، جامعه آرمانی و راه های تحقق آن در نظریه انقلاب عرفانی لیلی عشقی چگونه قابل تبیین است؟» یافته های به دست آمده در راستای پاسخ به سوال تحقیق، از احساس بی وجودی در بین مردم ایران دوران پهلوی به مثابه مساله و مواردی همچون استیلای فرهنگی جغرافیایی غرب، اقدامات ضد دینی شاهان پهلوی، تجربه ناکام در نهضت مشروطه و حادثه 28 مرداد به مثابه علل یا عوامل ایجاد مساله، حکایت دارد. همچنین، جامعه آرمانی آن زمان، جامعه ای ایرانی- شیعی است که خاص خود ایران بوده و فارغ از سلطه بیگانگان است و در نهایت راه حل رسیدن به این جامعه آرمانی، وفاداری به شعایر و آموزه های انقلاب می باشد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
77 تا 95
لینک کوتاه:
magiran.com/p2683614 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!