انقلاب اسلامی و ضرورت احیای فضیلت دگردوستی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

سه کلید واژه انسان دوستی، دگردوستی و نوع دوستی را می توان گام بلند تعالی بشریت پس از حب ذات و صیانت از خویشتن خویش دانست. موضوعی که انسان بدون آن، نه تنها در زیست اجتماعی خود ناکام است، بلکه از درک درست، اجتماع، اخلاق و عرفان نیز بی بهره می ماند.فهم این امر در نگاه به مبانی انسان شناسی قرآن، به معنای دوست داشتن انسانها در مسیر انسانیت، شفقت و حس همبستگی نسبت به سایر مردمان و به عبارتی عدم تقیید بر حکم لقد کرمنا بنی آدم است.اساسا شالوده انقلاب اسلامی نیز مبتنی بر همین الگوی قرآنی بوده است. امری که خمینی کبیر (ره) که جامع حکمت، فقه و عرفان بود، نه تنها خود به آن متصف بود، بلکه بر اساس آن، راهبردهای انقلاب و سیاست های داخلی و خارجی نظام اسلامی را بر این اساس بنیان نهاد و عرفان سیاسی را بطور همه جانبه، به جهان اندیشه و عمل عرضه کرد.تبیین بنیادهای نظری این فضیلت عالی انسانی و کاربردهای آن با تاکید بر اندیشه امام راحل، دغدغه این پژوهش است. اهتمامی که نمایانگر چگونگی ظهور بنیادهای فلسفی و عرفان اسلامی در حکمرانی و ترسیم سیاسی آن است و احیای آن چه بسا به کمال عقلی و اخلاقی بشر یاری و قلمرو متنوعی از انسانها را در قوس صعود به بارگاه قرب حق رهنمون کند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
97 تا 114
لینک کوتاه:
magiran.com/p2683615 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!