بررسی استانداردهای بین المللی مالی در مدیریت امور مالی بانک ها

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

استانداردهای بین المللی حسابداری یا همان استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) یکی از اصطلاحات حسابداری پراهمیت محسوب می شود. این استاندارد سال ها است که در کشورهای مختلف در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد و در سال های اخیر در کشور ما نیز مورد توجه قرار گرفته است. استانداردهای بین المللی حسابداری و گزارشگری مالی به دنبال تنظیم قوانین یکپارچه ای هستند تا صورت های مالی در سراسر جهان باهم سازگار باشند و البته شفافیت و قابل مقایسه بودن نیز در آن ها امکان پذیر شود. آنچه که این استاندارد حسابداری انجام می دهد این است که به طور دقیق مشخص می کنند شرکت ها و موسسات مختلف مثل بانک ها در سراسر جهان چطور باید در مورد حساب های خود گزارش تهیه کنند و معاملات و وقایع مالی را با تاثیر مالی آن ها مشخص کنند. روش تحقیق تجزیه و تحلیل کتابخانه ای- مروری است که به شیوه توصیفی انجام گرفته است. بعد از بررسی مقالات، پایان نامه ها، کتب و پایگاه های اینترنتی معتبر در این زمینه ابتدا به توضیح مفاهیم مدیریت مالی، بانک، استانداردهای بین المللی مالی و نقش های پرداخته و سپس یافته های مقالات انجام گرفته در حوزه استانداردهای بین المللی حسابداری در مدیریت مالی بانک ها ذکر کرده ایم. یافته ها حاکی از آن است که از جمله مزایای بهره گیری از استانداردهای بین المللی حسابداری در حوزه مدیریت مالی بانک ها عبارتند از: افزایش شفافیت، تقویت پاسخگویی و مشارکت در کارایی اقتصاد. اما در مقابل این فرصت ها موانعی از جمله دخالت دولت، نفوذ برخی بخش ها در گزارشگری مالی، میزان استفاده از صورت های مالی و غیره وجود دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
49 تا 61
لینک کوتاه:
magiran.com/p2684867 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!