گرمایش پلاسماوتولید جریان در راکتورگداخت هسته ای

نویسنده:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

رساندن پلاسما تاحد دماهای گداخت هسته ای توسط تزریق اتمهای خنثی و برانگیختن انواع مختلف امواج پلاسما انجام میگیرد. امواج پلاسما جهت تحریک جریان پلاسما بدون ترانسفورماتورها به کار گرفته میشوند که محرک جریان غیرالقایی نامیده می شود. برای گرمایش پلاسما وتولید میتوان به گرمایش اهمی و گرمایش کمکی اشاره کرد. بیشترین دمای قابل دستیابی توسط گرمایش اهمی به اندازه کافی برای استمرار رشد دما توسط توان آلفا،بزرگ نیست. گرمایش باریکه خنثی نوعی از گرمایش کمکی است. در این روش،باریکه ای پر انرژی از اتمهای دوتریم یا تریتیم خنثی را در پلاسما تزریق میکنیم و گرمایش به این صورت اتفاق می افتد. روش دیگر گرمایش کمکی،استفاده از امواج رادیو فرکانسی (RF) است. در این روش، امواج الکترومغناطیسی فرکانس بالا توسط چشمه های خارجی به سمت پلاسما ارسال می شوند.

زبان:
فارسی
صفحات:
62 تا 65
لینک کوتاه:
magiran.com/p2684869 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!