بررسی کیفی عوامل موثر بر کیفیت زندگی جنسی مردان سالمند مبتلابه آندروپوز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
اهداف

آندروپوز اصطلاح رایج برای یایسگی در مردان سالمند است که کاهش سطح هورمون تستوسترون را توصیف می کند. بسیاری از مردان سالمند مبتلابه آندروپوز برای گفت وگو درمورد مباحث جنسی مشکل دارند و یا خجالت می کشند که موجب کمبود اطلاعات در این باره و اعتقادات و نگرش های غلط نسبت به این موضوع به ویژه در میان خانواده هاست و مطالعات موجود نیز بر روی این مسایل بحث عمیق و خاصی نداشته اند. از این رو هدف از مطالعه حاضر، بررسی کیفی عوامل موثر بر کیفیت زندگی جنسی مردان سالمند مبتلابه آندروپوز بود. 

مواد و روش ها

پژوهش حاضر با رویکرد کیفی به روش تحلیل محتوا در سال 2022 انجام شد. در مطالعه حاضر به منظور دسترسی آسان به سالمندان مبتلابه نشانگان آندروپوز، به روش نمونه گیری هدفمند، سالمندان شرکت کننده از میان مردان سالمندی که به 5 مرکز بهداشتی مناطق مختلف شهر مشهد مراجعه کرده بودند، انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شدند. تجزیه وتحلیل داده ها هم زمان با نمونه گیری و با استفاده از روش تحلیل محتوا قراردادی صورت گرفت. از نرم افزار MAXQD برای مدیریت داده ها استفاده شد. 

یافته ها

میانگین سنی سالمندان شرکت کننده 70 سال و با تحصیلات ابتدایی (8 نفر)، راهنمایی (3 نفر)، دیپلم (1 نفر) و بی سواد (2 نفر) بود. یافته ها در290 کد، 19 زیرطبقه، 9 طبقه و 3 درون مایه دسته بندی شدند. درون مایه اول حاکی از ناتوانی جنسی درک شده به صورت های مختلف بود. درون مایه دوم به احساس و تجربه غیرجنسی مردان سالمند شرکت کننده اشاره می کند . درون مایه سوم نیز نوعی از تمایلات به داشتن زندگی جنسی فعال را مطرح ساخت. 

نتیجه گیری

نتیجه مصاحبه های عمیق با سالمندان مبتلابه نشانگان آندروپوز بیان کننده مولفه هایی است که می تواند با مطرح شدن و موردتوجه قرار دادن آن ها (شامل ناتوانی جنسی درک شده، حس و تجربه زندگی غیرجنسی و تمایل به زندگی جنسی فعال)، مسیولین و پژوهشگران را در تسهیل برنامه ریزی های مناسب این حوزه یاری دهد. همچنین شناخت حاصل شده از وضعیت موجود و نحوه اثرگذاری عوامل موثر بر آن، می تواند مبنای پژوهش های جدید در این حوزه قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
474 تا 487
لینک کوتاه:
magiran.com/p2685445 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!