گونه شناسی و کاربست احادیث تحکیم خانواده

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در احادیث معصومان (ع) برای اعمال و افعال انسان در حیطه های فردی و اجتماعی و نقش هایی مانند: پدر، مادر، فرزند و همسر ارزش گذاری های گوناگونی صورت گرفته است. مسیله اصلی پژوهش حاضر این است که ارزش اعمال معطوف به خانواده در احادیث- مثلا برابر دانستن ارزش نیکو همسرداری زن با «جهاد» به چند گونه قابل تقسیم است و کاربست آن چه تاثیری در تحکیم خانواده دارد؟ براساس روش تحلیل محتوای احادیث و گونه شناسی، دست کم ده گونه ارزش گذاری اعمال شناسایی شد. نتایج تحلیل نشان دهنده آن است که هر عمل صالح فردی و اجتماعی در بستر خانواده ارزش و تاثیر خاص دارد که با گونه شناسی احادیث ارزش اعمال و سپس باورمندی و ایمان به گونه های شناسایی شده، کانون خانواده گرم و ماندگار خواهد شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
73 تا 91
لینک کوتاه:
magiran.com/p2685504 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!