بررسی خواص حرارتی نانوورق های دوبعدی کربن نیترید C2N به روش دینامیک مولکولی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
نیترید کربن متخلخل، دوبعدی و تک لایه به شکل C2N ماده نوینی است که سنتز آن اخیرا گزارش شده و به دلیل خواص جالب آن مورد توجه محققان حوزه نانو قرار گرفته است. در این مطالعه، با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی کلاسیک به بررسی خواص حرارتی این ماده پرداخته شده است. اثر طولهای مختلف از 10 تا 200 نانومتر و در محدوده دمایی 200 تا 600 کلوین بر هدایت حرارتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر آن است که هدایت حرارتی ساختار به شدت به طول و دمای آن وابسته بوده و با افزایش طول و کاهش دمای ساختار، افزایش می یابد. همچنین هدایت حرارتی ساختار تحت اعمال کرنش تک محوری و دومحوری مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد بر خلاف برخی ساختارهای دوبعدی مانند گرافن، هدایت حرارتی ساختار ابتدا تا مقادیر کرنش 12% و 4% به ترتیب برای کرنش تک محوری و دومحوری افزایش و سپس در کرنشهای بیشتر کاهش می یابد و در نهایت به مقداری کمتر از هدایت حرارتی ساختار بدون کرنش میرسد. بررسی بیشتر مشخص نمود که در ابتدای اعمال کرنش تا مقادیر فوق، کاهش چین و چروک در ساختار رخ میدهد که در نتیجه باعث افزایش هدایت حرارتی میشود.
زبان:
فارسی
صفحات:
22 تا 33
لینک کوتاه:
magiran.com/p2685526 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!