بررسی خواص حسگری رطوبت بر پایه کامپوزیت اکسیدگرافن/ دی سولفید مولیبدن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
نانومواد دوبعدی به دلیل ویژگی هایی همچون نسبت سطح به حجم بالا و جایگاه های فعال متعدد قابلیت های ویژه ای در حسگرهای گازی دارند. در این پژوهش نانوصفحات دی سولفید مولیبدن، گرافن اکسید و کامپوزیت آنها، بترتیب با روش های لایه برداری مایع، هامرز و سونوشیمیایی تهیه شدند. ویژگی های فیزیکی نانومواد تهیه شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی، پراش پرتو ایکس، طیف سنجی فروسرخ تبدیل فوریه و طیف سنجی رامان مورد بررسی قرار گرفت. سپس حسگر رطوبت بر پایه این مواد بر بستر Si/SiO2 و با استفاده از الکترودهای اهمی (سیم رسانا) ساخته شد. بدلیل نوع متفاوت حامل ها در اکسید گرافن و دی سولفید مولیبدن (بترتیب نوع p و نوع n) نحوه تغییرات جریان در درصدهای مختلف رطوبت در این دو حسگر متفاوت بدست آمد و رفتار حسگر بر پایه کامپوزیت این دو ماده بیشتر به رفتار گرافن مشابه بود. زمان بازیابی و زمان پاسخ دهی هر سه حسگر در محدوده 20 ثانیه اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که کامپوزیت اکسید گرافن و دی سولفید مولیبدن حسگری رطوبت بهتری نسبت به نانوصفحات دی سولفید مولیبدن دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
42 تا 53
لینک کوتاه:
magiran.com/p2685528 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!