ترانسفورماتورهای یدکی توزیع و بهینه‏سازی مکان ترانس‏ های متحرک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این مقاله به منظور افزایش پایداری تامین انرژی برق در سیستم‏های توزیع به تعیین تعداد ترانسفورماتورهای مورد نیاز در انبار و مکان نگهداری آن‏ها پرداخته است. برای تضمین قابلیت اطمینان در پست‏های توزیع، ترانسفورماتورهای یدکی در هر پست مورد نیاز هستند. در صورت نبود ترانسفورماتور یدکی در یک پست، ممکن است خطای ترانسفورماتور منجر به قطع بار متصل به آن شود. از طرف دیگر، وجود ترانسفورماتور یدکی در هر پست بسیار پرهزینه خواهد بود. به همین دلیل در این مقاله به مسیله تعیین مکان محل نگهداری ترانسفورماتورهای یدکی پرداخته خواهد شد. برای این منظور، تابع هزینه مورد نظر مطابق تابع فاصله در نظر گرفته شده است و از سه تابع فاصله اقلیدسی، مجذور فاصله اقلیدسی و فاصله مستقیم استفاده می‏شود. آنچه جست‏وجو می‏شود، مکانی است که بتواند تابع هزینه کل تعیین‏شده را کمینه کند. برای این مهم یک روش ترکیبی (مارکوف و مونت کارلو) برای مدل‏سازی تعمیر و نگهداری ترانسفورماتور و سپس به تعیین مکان بهینه ترانسفورماتورهای یدکی پرداخته شده و از الگوریتم بهینه‏سازی نرم‏افزار Matlab جهت شبیه‏سازی استفاده شده است. مدل پیشنهادی در یک شبکه 33 شینه IEEE پیاده‏سازی شده و مشاهده می‏شود با تغییر اهمیت بار مکان ترانسفورماتورهای یدکی نیز تغییر می‏کند و این تغییر در روش فاصله مستقیم شدیدتر است.

زبان:
فارسی
صفحات:
101 تا 121
لینک کوتاه:
magiran.com/p2688592 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!