امکانسنجی اقتصادی اجرای طرح قطع بار و قیمت اوج بحرانی به عنوان طرح‏های برنامه پاسخگویی بار به منظور مدیریت مصرف شبکه (نمونه مورد مطالعه: شرکت برق منطقه‏ای آذربایجان)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه با افزایش مصرف انرژی، نیاز به یافتن راه و روش‏های مختلف برای تامین انرژی بیش از پیش احساس شده و با توجه به برخی محدودیت های اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی امکان افزایش ظرفیت تولید در شبکه برق محدود است. از این رو، در سال های اخیر، بهینه سازی سمت مصرف مورد توجه بوده و تمرکز ها روی استفاده از برنامه هایی همچون برنامه پاسخ گویی بار متمرکز بوده است. در این راستا، در این مقاله به منظور تامین هرچه بهتر انرژی مورد نیاز مصرف کنندگان، روش پیشنهادی برای ارزش گذاری اختیار واقعی برنامه‏های پاسخ گویی بار برای شرکت های برق ارایه می شود. در ادامه پروفیل بار مشترک پایلوت صنعتی معرفی شده توسط شرکت برق منطقه‏ای آذربایجان و همچنین، قیمت انرژی در بازار برق تحلیل شده و پارامترهای مورد نیاز برای ارزش گذاری اختیار برنامه‏های پاسخ گویی بار، استخراج شده و در نهایت ارزش اختیار طرح‏ها محاسبه می‏شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
123 تا 142
لینک کوتاه:
magiran.com/p2688593 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!