اعتبارسنجی مجله پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

با بهره گیری از Google Form، برای اعتبارسنجی مجله پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، پرسشنامه ای برای 3 گروه نویسندگان، داوران و اعضای گروه علوم کشاورزی با 6 پرسش کلی، ارسال شد. پس از دریافت دستکم 20 پاسخ از هر گروه، بر پایه گزارش این پایگاه، جمع بندی نتایج برای هر 3 گروه در جدول های 1 تا 3 آورده شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
91 تا 95
لینک کوتاه:
magiran.com/p2692381 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!