بررسی آیات استیذان و پاسخ به شبهات وارد برآن در باب حجاب

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در اسلام به استناد آیات و روایات، برحجاب مرد و زن و پوشش کامل زنان غیر از وجه و کفین، تاکید جدی شده است ولی بعضی، مدعی حجاب حداقلی از سوی اسلام البته با نظر به عدم برهنگی مطلق، شده اند و برای اثبات آن به مقدماتی تمسک جسته اند، ازجمله آیات استیذان؛ یعنی آیات 27 تا 29 و آیات 58 و 59 سوره نور که در ارتباط با اذن ورود به خانه و حریم خصوصی دیگران است را دلیلی بر نداشتن درب ورودی خانه ها و عدم قبح برهنگی در جامعه عصر نزول و... دانسته و بر پایه همین دلایل، اکتفاء قرآن کریم را به حجاب حداقلی استنباط می کنند. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، با بررسی آیات مورد اشاره و واکاوی در سیاق و نکات تفسیری، تاریخی و لغوی، تلاش کرده تا مضمون صحیح را ارایه و شبهات وارده را مورد بررسی و نقد قرار دهد و در نهایت به این نتیجه رسیده است که استیذان ورود به خانه و حریم دیگران، نه تنها دستاویزی برای ادعای گفته شده نیست بلکه تدبیر شارع، جهت تسهیل و تکمیل حدود پوشش بانوان و فرهنگ سازی عفت عمومی حتی در حریم خانه، نیز هست.

زبان:
فارسی
صفحات:
179 تا 206
لینک کوتاه:
magiran.com/p2693266 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!