راهکارهای تحول آفرین در مدیریت فرهنگی نبوی با تاکید بر اندیشه قرآنی امام خامنه ای

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از علوم مرتبط با رفتارهای انسانی مدیریت است و مدیریت فرهنگی به لحاظ ارتباط آن با بخش های دینی، اخلاقی و تمدنی دارای اولویت و اهمیت می باشد. برای دستیابی به نقشه و الگوی جامع از مدیریت فرهنگی در کنار بررسی شاخصه ها، ابعاد، موانع و آسیب ها، شناسایی و کاربست راهکارهای تحول آفرین در مدیریت فرهنگی ضرورت دارد و همچنین راهکارهای تحول آفرین مدیریت فرهنگی نبوی به دلیل برتر بودن این الگو نسبت به الگوهای دیگر از اهمیت و ارزش دوچندانی برخوردار خواهد بود. لذا مقاله حاضر بدنبال راهکارهای تحول آفرین در مدیریت فرهنگی نبوی از منظر قرآن کریم با تاکید بر اندیشه های قرآنی امام خامنه ای بود که با روش پژوهش فراترکیب که یکی از انواع روش های فرامطالعه انجام گرفت. که سعی شده با مطالعه مقالات مرتبط، کتب تفسیر و تاریخ و عرضه و مقایسه آن با اندیشه های قرآنی آیت الله خامنه ای، راهکارهایی استخراج شود. مهم ترین یافته های این پژوهش عبارتند از: اندیشه سازی، انسان سازی، اخلاق مداری، تشکیل حکومت، فضاسازی و ایجاد جو فرهنگی و معنوی، ایجاد امت واحده، که با کاربست این راهکارها گامی مهم برای اعتلای تمدن و حکومت اسلامی ایران عزیز و دیگر حکومت ها و حکمرانان جوامع اسلامی ترسیم شود. و اگر این مهم محقق شود خاستگاه و منبع الهام و الگوگیری دیگر جوامع بشری نیز می تواند باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
56 تا 89
لینک کوتاه:
magiran.com/p2693658 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!