بررسی فراوانی منابع فراکلامی در بخش های مختلف چکیده های مقالات رشته ی تاریخ در مجلات داخلی و خارجی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی ساختار گونه متنی چکیده مقاله های چاپ شده در مجله های داخلی و بین المللی در رشته تاریخ پرداخته است. در این راستا، پیکره ای مبتنی بر 80 چکیده (40 مقاله داخلی و 40 مقاله بین المللی) از جنبه حرکت های بلاغی تشکیل دهنده شان با در نظر گرفتن مدل پنج-حرکتی هایلند (2005) مورد بررسی و تحلیل گونه ای قرار گرفت. یافته های تحلیل گونه متنی نشان داد حرکت های بلاغی بخش هدف و مقدمه در چکیده های داخلی و حرکت های بلاغی مقدمه، هدف و نتیجه در چکیده های بین المللی فراوانی بالایی داشتند. تجزیه و تحلیل نشانگرهای فراگفتمان تعاملی نشان داد که تقویت کننده ها رایج ترین مقوله در دو گروه چکیده ها بودند. با این وجود، ابزارهای ترغیبی بیشتر توسط نویسنده های داخلی مورد استفاده قرار می گرفت، در حالی که متون پژوهشگران بین المللی بیشتر مشتمل بر ارجاع به خود بودند. یافته ها نشان دهنده ذهنیت آگاهانه و الگوهای مناسب تعامل برای ارایه گزارشی متقاعدکننده از هدف ها و یافته های پژوهش در رشته تاریخ بود. این یافته ها پیامدهای آموزشی برای دوره های مهارت نوشتاری با اهداف ویژه دارند که هدف آن مجهز ساختن اعضای تازه کار جامعه گفتمان تاریخ با ابزارهای لازم برای پایبندی به قراردادهای عمومی و تعاملی است.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
37 تا 62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2694203 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!