تحلیل نیازهای یادگیری زبان در مرحله های مختلف درس کارشناسی ترجمه شفاهی پیاپی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
این مقاله گزارشی مبسوط از تحلیل نیازهای زبان آموزان در مرحله های مختلف پیشبرد درس ترجمه شفاهی پیاپی در مقطع کارشناسی ارایه می دهد. شرکت کنندگان این پژوهش 32 دانشجوی مترجمی کارشناسی بودند. از دو پرسشنامه برای شناسایی کمبودها و خواسته ها در ابتدا و انتهای نیم سال تحصیلی و از یادداشت های تعمق محور زبان آموزان به عنوان ابزاری در دست یابی پیوسته به کمبودهایشان استفاده شد. در هر مرحله، پس از شناسایی کمبود و یا خواسته، تصمیم هایی در مورد تغییرات لازم در روند درس گرفته و اجرا شد، و تاثیر آن در دیدگاه زبان آموزان بررسی شد. کمبودهای پیوسته عمدتا ضعف در درک مطلب شنیداری و یادداشت برداری در زبان دوم بود. بررسی کمبودها در انتهای نیم سال نشان داد که گرچه بیشتر زبان آموزان قبول داشتند که در یادداشت برداری، درک مطلب شنیداری و ترجمه شفاهی پیاپی پیشرفت کرده اند، تقریبا نیمی از آن ها احساس نمی کردند که اعتماد به نفس لازم برای شرکت در فعالیت های کلاسی را داشته باشند. همچنین، تحلیل خواسته ها نشان داد درصد بالایی از زبان آموزان معتقدند مواد آموزشی و فعالیت های درنظرگرفته شده برای کلاس در پیشرفت آن ها موثر بوده است. با این حال، فعالیت هایی که لازمه آن تعامل و مشارکت بود محبوبیت کمتری داشتند. یافته های بررسی کمبودها در انتهای نیم سال و این مشاهده هر دو نشان داد که لازم است در برنامه درسی طراحی شده تغییراتی ایجاد کرد تا فضایی آرام برای تعاملات به وجود آید. اگرچه این بررسی در محیطی علمی انجام شد، اما با توجه به اینکه نمونه ای عملی از تحلیل نیازهایی که می تواند انجام شود مبسوط است، می تواند آموزه هایی برای مراکز آموزشی دیگر نیز داشته باشد. افزون بر این، ماهیت مشکلاتی که زبان آموزان گزارش دادند و اقدام هایی که در رویارویی با آن انجام شد می تواند در بافت های دیگر نیز کمابیش یکسان باشد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
63 تا 85
لینک کوتاه:
magiran.com/p2694204 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!