راه حل اهداف مدیریت انرژی سمت عرضه با ادغام استراتژی پاسخگویی به تقاضای افزایش یافته

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف مدیریت انرژی سمت عرضه (SSEM) بهبود کارایی در عملیات و برنامه ریزی استراتژیک است. هم هزینه تولید برق و هم میزان انتشار گازهای گلخانه ای از آن تولید در SSEM به حداقل می رسد. برای دستیابی به مصالحه، لازم است یک مسیله بهینه سازی با این دو هدف رقیب فرموله شود. حل مشکلات مربوط به قابلیت اطمینان شبکه ناشی از پیک تقاضا در سیستم برق یکی دیگر از اهداف SSEM است. هدف نهایی این مطالعه کاهش مصرف انرژی در ساعات اوج مصرف و همچنین کاهش تلفات برق، هزینه های تولید و آلودگی ناشی از نیروگاه ها است. در این مقاله تمام اهداف سیستم شبکه هوشمند با استفاده از زمان بندی بهینه ژنراتور و تکنیک پاسخ تقاضای بهبودیافته برآورده شده و به طور بهینه مورد توجه قرار گرفته اند. برای تدوین این مشکل، سیستم استاندارد IEEE 30 باس به عنوان قایق آزمایشی در نظر گرفته می شود. سیستم پیشنهادی از روش جستجوی فاخته و جدیدترین نوع آن، جستجوی تطبیقی فاخته، برای حل یک مسیله بهینه سازی غیرخطی تصادفی استفاده می کند. رویکرد جستجوی تطبیقی فاخته، هنگامی که با استراتژی مدیریت سمت تقاضای پیشنهادی ترکیب می شود، هزینه های سوخت را تا 7.84 درصد، انتشار گازهای گلخانه ای را تا 16.35 درصد، تلفات برق را تا 10.31 درصد، و تقاضای ساعت پیک را تا 15.6 درصد کاهش می دهد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
269 تا 279
لینک کوتاه:
magiran.com/p2694423 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!