مدیریت ازدحام مبتنی بر انعطاف پذیری با در نظر گرفتن ناراحتی مصرف کنندگان هزینه برنامه های پاسخگویی به تقاضا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
یکی از مهم ترین چالش های شبکه های هوشمند، ازدحام خطوط انتقال است. یک شبکه هوشمند انعطاف پذیر با منابع سمت تقاضا می تواند راه حل مناسبی برای مدیریت ازدحام خطوط انتقال باشد. این مقاله یک مدل چند هدفه را با هدف مدیریت تراکم از طریق زمان بندی مجدد تولید با در نظر گرفتن هزینه و اهداف انتشار در یک شبکه هوشمند انعطاف پذیر پیشنهاد می کند. هزینه ناراحتی برای مصرف کنندگان برای مدل سازی نامطلوب بودن مصرف کنندگان در نتیجه شرکت در برنامه های پاسخگویی به تقاضا (DRP) تعریف می شود. علاوه بر این، یک شاخص انعطاف پذیری شبکه هوشمند (SGFI) برای نشان دادن انعطاف پذیری موجود شبکه هوشمند در نتیجه DRPها و ژنراتورهای توربین گازی به عنوان منابع پاسخ سریع ارایه شده است. DRP ها می توانند انعطاف پذیری شبکه های هوشمند را به دلیل تاثیرشان در صاف کردن منحنی بار افزایش دهند، اما این ممکن است باعث ایجاد ناراحتی هایی برای مصرف کنندگان شود. از سوی دیگر، مشارکت مصرف کنندگان در DRP ها و توربین گاز خروجی توان با عدم قطعیت همراه است. در این مقاله، عدم قطعیت مشارکت مصرف کننده در DRP توسط فازی-مارکوف مدل شده است. بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه پیشنهادی (MOPSO) بر روی سیستم IEEE 30-bus پیاده سازی شده است. نتایج نشان می دهد که هزینه کل عملیات شامل هزینه تولید، هزینه DRP، هزینه ناراحتی مصرف کنندگان و آلودگی کاهش می یابد. در واقع سهم تولید ژنراتورهای گران قیمت کاهش می یابد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
352 تا 364
لینک کوتاه:
magiran.com/p2694429 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!