بررسی تجربی تاثیر پارامترهای جوش آلتراسونیک در استحکام و جوش پذیری اتصال کامپوزیت های گرمانرم GF/PA6

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این مقاله، جوشکاری آلتراسونیک کامپوزیت های گرمانرم با تاکید بر جوش پذیری و ارزیابی کیفیت اتصال، تولید گرما و شکل گیری اتصال مطالعه شده و تاثیر نیروی جوشکاری، دامنه ارتعاش، جهت الیاف، جابجایی هورن بررسی شده است. در این پژوهش قطعات کامپوزیتی شامل مواد پلی آمید 6  و الیاف شیشه پیش آغشته تک جهته، در دو نوع لایه چینی (90/90/0/0) s  و (0/90/-45/45/90/0) s با هدایت کننده ی انرژی به شکل تخت با ضخامت 0.14 میلی متر آماده شدند. سه دامنه ارتعاش 51.8 ، 74.5 و86.2 میکرومتر و نیروی جوشکاری 300، 500 و 1000 نیوتن با سه زمان جوشکاری 300، 500 و 900 میلی ثانیه در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمایش نشان می دهد بیش ترین استحکام جوش 25.5 مگاپاسکال بدست آمد که در دامنه ارتعاشات 86.2 میکرومتر و نیروی جوشکاری 500 نیوتن و زمان جوشکاری 500 میلی ثانیه اتفاق می افتد. همچنین مشاهده می شود که مقدار حداکثر توان مصرفی تحت تاثیر دامنه ارتعاشات و نیروی جوشکاری است و با تغییر جهت الیاف لایه اول کامپوزیت از 90 درجه به 0 درجه استحکام جوش بیش از دو برابر افزایش می یابد.

زبان:
فارسی
صفحات:
44 تا 56
لینک کوتاه:
magiran.com/p2694534 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!