تبیین فرایند درمان از راه دور لکنت کودکان پیش دبستانی: یک مطالعه نظریه داده بنیاد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف:

 لکنت یکی از اختلالات گفتار در دوران کودکی است. مطالعات متعدد بر مداخلات زودهنگام برای آن تاکید زیادی دارند. شرایطی نظیر کمبود درمانگر و پاندمی کووید-19 دسترسی به درمان حضوری را محدود کرده است. مطالعات نشان دهنده برخی از مشکلات در این شیوه از ارایه درمان هستند. شناخت دقیق این مشکلات در بستر فرهنگی می تواند به افزایش کیفیت ارایه درمان از راه دور کمک کند. هدف این مطالعه، کشف فرایند درمان از راه دور لکنت کودکان پیش دبستانی بود.

روش بررسی:

 این مطالعه کیفی با استفاده از روش نظریه داده بنیاد در ایران از آذر سال 1399 تا اسفند سال 1400 انجام شد. در این مطالعه با 9 درمانگر و 5 والد کودک دارای لکنت، مصاحبه عمیق، بدون ساختار و انفرادی انجام شد. داده ها با استفاده از روش کوربین و اشتراوس نسخه 2015 تحلیل شدند.

یافته ها:

 پس از تحلیل داده های این مطالعه، 6 طبقه اصلی، 17 زیرطبقه و 63 طبقه اولیه استخراج شد. طبقات اصلی شامل «تردید در انتخاب درمان از راه دور»، «ویژگی های خانواده و مراجع»، «تکنولوژی و دانش به کارگیری آن»، «مهارت های درمانگر برای درمان از راه دور»، «نظام دریافت و پرداخت هزینه های درمان از راه دور» و «کارآمدی درمان از راه دور» است.

نتیجه گیری:

 در این مطالعه، «کارآمدی درمان از راه دور» به عنوان مفهوم مرکزی انتخاب شد که همه مشارکت کنندگان به نوعی نگران آن بودند. طبق این مدل، «تردید در انتخاب درمان از راه دور»، «ویژگی های خانواده و مراجع» و «تکنولوژی و دانش به کارگیری آن» به عنوان زمینه بر فرایند هایی که در رابطه با درمان از راه دور لکنت کودکان پیش دبستانی در حال وقوع هستند، تاثیر می گذارند. این فرایند ها شامل «مهارت های درمانگر برای درمان از راه دور» و «نظام دریافت و پرداخت هزینه های درمان از راه دور» هستند. درنهایت همه این موارد به افزایش کارآمدی درمان از راه دور کمک می کنند.

زبان:
فارسی
صفحات:
516 تا 547
لینک کوتاه:
magiran.com/p2694748 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!