آیا ساکارز معیار درستی برای تعیین کیفیت عسل است؟

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در مبحث اصالت سنجی عسل، علاوه بر منشاء گیاهی و منطقه جغرافیایی تولید عسل، تقلب در عسل به شیوه های متفاوتی بر میزان ساکارز آن موثر است. منشاء ساکارز عسل تقلبی می تواند شامل افزودنی ساکارز، تغذیه مصنوعی زنبور عسل با ساکارز یا برداشت نارس عسل باشد. علاوه بر عوامل طبیعی متعددی که موجب تنوع در عسل و خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن می شوند، عوامل و شیوه های متعدد تقلب در عسل نیز موجب شده که نتوان تنها بر اساس چند فاکتور معدود همچون ساکارز، به کیفیت عسل پی برد. با توجه به تعداد زیاد این عوامل تاثیرگذار، جهت تمایز و ارزیابی اصالت عسل بهتر است از روش های چندمتغیره آماری همچون روش آنالیز اجزای اصلی (PCA) استفاده نمود. این روش می تواند حجم داده های آماری را کاهش دهد. در نهایت، نتایج به دست آمده از PCA با تحلیل واریانس متغیرها و داده ها می تواند جهت تشخیص الگوی داده ها، دسته بندی و اصالت سنجی عسل مورد استفاده قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
2 تا 9
لینک کوتاه:
magiran.com/p2694873 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!