فعالیت ضد سرطانی ترکیبات زهر زنبور عسل در مقابل سرطان پستان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در حالی که میزان بقا به دلیل درمان های سرطان پستان افزایش یافته است، اما کیفیت زندگی به دلیل عوارض جانبی شیمی درمانی کاهش یافته است. سموم مختلفی به عنوان درمان های جایگزین سرطان پستان در حال توسعه هستند، که زهر زنبور عسل یکی از آنها می باشد که توجه زیادی به خود جلب کرده است. در این مقاله اثر زهر زنبور عسل و ترکیبات آن بر سلول های سرطانی پستان تجزیه و تحلیل شده است و مکانیسم زیربنایی اثرات ضد سرطانی زهر زنبور نیز مورد بررسی قرار گرفته است. داده ها تا مارس 2022 از پایگاه های اطلاعاتی برخط PubMed، EMBASE، OASIS،KISS و Science Direct مورد جستجو قرار گرفتند و مطالعاتی که معیارهای ورود را داشتند، بررسی شدند. از میان 612 مطالعه، 11 مطالعه برای این پژوهش انتخاب شدند. داروهای مختلفی از جمله زهر خام زنبور عسل، ملیتین، فسفولیپاز A2 و کمپلکس های آنها تجویز شد. همه داروها تعداد سلول های سرطان پستان را به نسبت دوز و زمان کاهش دادند. مکانیسم اثرات ضد سرطانی شامل سمیت سلولی، آپوپتوز، هدف قرار دادن سلول، تنظیم بیان ژن و لیز سلولی بود. به طور خلاصه زهر زنبور عسل و اجزای آن اثرات ضد سرطانی بر سلول های سرطان پستان انسان دارند. بسته به سازوکار اثرات ضد سرطانی، انتظار می رود با استفاده از امکانات مختلف عوارض جانبی کاهش یابد. زهر زنبور عسل و اجزای آن پتانسیل پیشگیری و درمان سرطان پستان را در آینده دارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
10 تا 22
لینک کوتاه:
magiran.com/p2694874 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!