گیاهان استفاده شده در کلنی های زنبورعسل (Apis mellifera) جهت کنترل مایت واروآ(Varroa destructor)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

محیط زندگی زنبورعسل مکان مناسبی برای زیست انواع آفات و بیماری ها بوده و وجود عسل، موم، لارو، شفیره و تعداد زیادی زنبور در فضای کم و بیش تاریک و برخی موارد دیگر از جمله رطوبت و حرارت مناسب در کندو سبب جذب انواع آفات و بیماری ها شده است. مایت واروآ مانع اصلی بقای کلنی های زنبورعسل است و در صورت عدم کنترل می تواند طی چند سال باعث فروپاشی کلنی های زنبورعسل شود. کنترل مایت واروآ برای حفظ بقای کلنی های زنبورعسل در اکثر مناطق زنبورداری در سراسر جهان ضروری است. زنبورداران به طور معمول از مایت کش های شیمیایی برای کنترل این پارازیت استفاده می کنند، اگرچه، امروزه استفاده بیش از حد و مدیریت نادرست از این سموم منجر به مقاومت گسترده در جمعیت های مایت واروآ و باقیمانده این سموم در محصولات کندو شده است. امروزه محققان تمایل دارند تا روش های ایمن تری برای کنترل مایت های واروآ پیدا کنند. متخصصان مبارزه با آفات زنبورعسل و همچنین تحقیقات بین المللی، ترکیبات گیاهی متعددی را به عنوان جایگزین مناسب سموم شیمیایی در کنترل این آفت معرفی کردند. بنابراین، در این بررسی به معرفی مهمترین گیاهان مورد استفاده در کلنی های زنبورعسل برای کنترل مایت واروآ پرداخته شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
36 تا 48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2694876 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!