طراحی موجنگار خازنی و ارزیابی ریسک طراحی این سیستم به روش آنالیز خطا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

 هدف از تحقیق حاضر، طراحی یک موج نگار خازنی و ارزیابی ریسک طراحی آن و استخراج سطوح بحرانی، برای پیشگیری از وقوع آن در موجنگار است. در این پژوهش مدارهای طراحی شده در محیط پروتیوس شبیه سازی شده و از برد آردوینو و نرم-افزار سی برای نوشتن برنامه های لازم استفاده شد.همچنین برای ارزیابی حالتهای خرابی از روش آنالیز حالتهای خطا استفاده شد. تمامی قسمت های موجنگار ارزیابی و حالات، اثرات و علل خرابی محاسبه و ارزیابی شد. سپس عدد ریسک هر خرابی محاسبه شده و سطح بحران آن اولویت بندی شد.مستندات آنالیز خطا می تواند فقط شامل بیان کوتاهی از مواجهه های پیشنهادی یا تغییرات در طراحی باشد: جایگزینی عناصر با عناصر قابل اطمینان تر، معرفی سامانه های پشتیبان و روش های جدید یا بهبود یافته که خسارت را محدود می کنند.حالت های بحرانی استخراج گردید و اقدامات مواجهه ای برای بهبود عملکرد پیشنهاد شد. دو روش مشاهده و مصاحبه برای گردآوری اطلاعات در نظر گرفته شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
55 تا 62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2695498 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!