مطالعه دو بعدی آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار مسلح کننده در خاکریزهای متکی بر شمع

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از روش های بهسازی خاک نرم استفاده از خاکریز به همراه مسلح کننده ژئوسینتتیکی که بر روی شمع ها اجرا می شوند، می باشد. این سیستم خاکریز متکی بر شمع نام دارد. هدف از طراحی این سیستم انتقال بار بیشتر به شمع ها از طریق خاکریز و مسلح کننده می باشد. به دلیل تشکیل پدیده قوس زدگی در خاکریز، قسمتی از سربار (A) به طور مستقیم به سمت شمع ها منتقل می شود که باعث کاهش قسمت سربار باقی مانده (B) اعمال شده بر روی مسلح کننده بین شمع ها می گردد. یکی از اهداف آیین نامه های طراحی خاکریز متکی بر شمع آن است که مسلح کننده با نشست کمتر بتواند بار بیشتری را به شمع ها منتقل کند. در این مقاله ابتدا آزمایش های دوبعدی با استفاده از میله های صلب فلزی به عنوان خاکریز با رفتار دو بعدی، انجام می شود. سپس برای تغییر شکل مسلح کننده بدست آمده از آزمایش ها، محاسبه های تحلیلی انجام می شود. دستگاه آزمایش به گونه ای طراحی و ساخته شده است که امکان اندازه گیری جداگانه مقادیر A و B فراهم شود. بررسی ها روی متغییرهای ارتفاع خاکریز و تعداد رشته های مسلح کننده نشان دادندکه با افزایش 4 برابری ارتفاع خاکریز به دلیل تشکیل قوس پایدارتر و افزایش تجمع توزیع بار در نزدیکی شمع ها، مسلح کننده قادر است با یک نشست ثابت تا حداکثر 3.7 برابر بار بیشتری را به شمع ها منتقل کند، در حالی که با سه برابر شدن تعداد رشته های مسلح کننده، به ازای یک نشست ثابت مسلح کننده قادر خواهد بود حداکثر 1.78 برابر بار منتقل شده به شمع ها را افزایش دهد.

زبان:
فارسی
در صفحه:
2
لینک کوتاه:
magiran.com/p2697754 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!