تعیین معیارهای اصلی و ارائه مدل ریاضی در ارزیابی فناوریهای نوین ساختمانی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

ارزیابی فنآوریهای نوین ساختمانی بر اساس تحلیل کمی و قبل از بکارگیری فنآوری در صنعت ساختمان، میتواند میزان ریسک استفاده از یک فنآوری را حداقل نماید. روش پژوهش در این مقاله تجربی- نظری است. بخش تجربی شامل بررسی اطلاعات 45 نوع فنآوری اجرا شده، برداشتهای میدانی وآسیب شناسی انها میباشد و در بخش نظری ، طراحی 330 سوال ارزیابی کمی توسط نگارنده و دریافت نقطه نظرات دانشگاه های معتبر کشوردر خصوص سوالات طرح شده و در نهایت ارائه مدل ریاضی معیارهای ارزیابی میباشد. سوالات به منظور تامین دو هدف ایمنی و رقابتی طراحی شده است . مدل ریاضی ارائه شده برای اولین بارتوسط نگارنده و تحت عنوان مثلث معیارهای ارزیابی فنآوریهای نوین ساختمانی دراین مقاله ارائه میگردد. طول اضلاع این مثلث برابر امتیاز کسب شده ازهر یک از سوالات مربوط به کیفیت ، هزینه و سرعت ساخت برای هر فنآوری میباشدکه سه معیار اصلی ارزیابی کمی یک فنآوری را تشکیل میدهند. مثلث ارزیابی نشان میدهد چنانچه طول ضلع کیفیت در ارزیابی یک فنآوری صفر گردد ، به منزله بازدارندگی و منع استفاده ازآن فنآوری میباشد.ارائه مدل مثلث نرمال شده برای معیارهای ارزیابی، به منظور دستیابی به هدف رقابتی بوده است. طول هر یک از اضلاع این مثلث میتواند بین صفر تا 5/0 (بجز صفر و 5/0) باشد مشروط بر آنکه مجموع اضلاع از یک بیشتر نگردد در این مدل چنانچه طول یکی از اضلاع به صفر نزدیک شود ، حاصل یک مثلث لاغر خواهد بود که بیانگر پر ریسک بودن آن فنآوری در ارتباط به آن معیار میباشد.

زبان:
فارسی
در صفحه:
5
لینک کوتاه:
magiran.com/p2697757 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!