نقدی بر کتاب «اجرای خط مشی عمومی: حکمرانی در نظریه و عمل»

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

کتاب اجرای خط مشی عمومی: حکمرانی در نظریه و عمل نوشته مایکل هیل و پیتر هیوب از منابع ارزشمند در زمینه اجراست که به وسیله جناب آقای دکتر جواد معدنی و جناب آقای نیما خدایی به فارسی برگردانده شده و منبعی مفید برای کسانی است که می خواهند به طور نظری و عملی با این مرحله مهم از خط مشی پذاری آشنا شوند. در مطالب کتاب اجرای خط مشی عمومی: حکمرانی در نظریه و عمل، ابتدا نظریات اجرا به تفصیل مطرح گردیده و سپس صعود و سقوط پارادایم اجرا و پژوهش اجرا و انجام آن به رشته تحریر درآمده است. حکمرانی و مدیریت اجرا فصل آموزنده ای است که مضامین و مفاهیم موضوع را به روشنی بیان می کند و نهایتا فصل آخر به نتیجه گیری اختصاص یافته است. این پژوهش از نوع تحلیل محتوا و از حیث اجرا انتقادی کاربردی است. در این پژوهش، کتاب ذکر شده از لحاظ محتوایی و ظاهری موردارزیابی و تحلیل واقع شده است. این کتاب، ضمن دارابودن نقاط قوت و ویژگی های مطلوب یک کتاب، دارای ایراداتی از دید نویسنده می باشد که به منظور تکمیل شدن مطالب می تواند کارآمد باشد.

زبان:
فارسی
در صفحه:
5
لینک کوتاه:
magiran.com/p2697908 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!