شاخص رفاه لگاتوم با نگاهی به ایران و ترکیه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

واژه های «رفاه» و «تامین» به خصوص با پسوند «اجتماعی»، واژه هایی برآمده از تحولات مدرن در جامعه بشری هستند. پس از رنسانس و انقلاب صنعتی، اروپای قرن نوزدهم به بعد، فضای اندیشه بشر وارد پارادایم های جدیدی شد. پارادایمی که به جای آسمان بیشتر به زمین نگاه می کرد، و با توجه به گسست مناسبات اقتصادی و اجتماعی و مطرح شدن «انسان» به عنوان محور زندگی در کره خاکی و نیز ضرورت توجه به نیازهای او، در کنار رشد در هم تنیدگی زندگی اجتماعی با عنایت به روند فزاینده تمرکز جمعیتی در شهرها، ضرورت توجه بیشتر به رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی به چشم می خورد. به نظر می رسد پیدایش بزرگترین ایدئولوژی منتقد نظام حاکم، یعنی سوسیالیسم علمی نیز در این زمینه نقش به سزایی ایفا کرد. البته نباید این نکته را فراموش کرد که مفهوم عام واژه های مذکور به شکل های مختلف و در جوامع گوناگون مطرح گردیده و در بسیاری از ایدئولوژی های انسانی و آسمانی (دینی) از جمله مهم ترین اهداف برشمرده شده «سعادت» بشری بوده است و «رفاه» و «تامین» مورد نظر آن ها در قالب واژه هایی همچون عدل، یاری به نیازمندان و... معنا می یابد. گرچه بنا به رویکردهای مختلف و نیز شرایط اجتماعی و سازوکارهای این جهانی، پاسخگویی به بخشی از آن به جهان دیگر احاله شده است.

زبان:
فارسی
در صفحه:
6
لینک کوتاه:
magiran.com/p2697909 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!