ارائه مقیاس لذت مشتری در نساجی و پوشاک با رویکرد کیفی و کمی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
این پژوهش با هدف طراحی و تبیین الگوی اثرگذاری تبلیغات شبکه های اجتماعی در صنعت پوشاک داخلی به انجام رسید. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری گروهی از خبرگان متشکل از اساتید دانشگاهی و مشاورین برجسته در زمینه بازاریابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی و همچنین فعالان صنعت پوشاک داخلی در نظر گرفته شدند. ابزار اصلی جمع آوری داده ها مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته بود. 12 نفره از خبرگان به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. بعد از انجام 9 مصاحبه، محقق به اشباع نظری رسید و فرایند انجام مصاحبه ها متوقف شد. جهت طراحی مدل از روش کیفی تئوری داده بنیاد با نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. در مجموع 123 مفهوم اولیه استخراج گردید که بعد از بررسی و کنار هم قرار دادن آن ها و حذف مفاهیم تکراری 40 مفهوم نهایی شناسایی شد. نتیجه این فرایند، شکل گیری 13 مقوله بود که مبنای مدل مفهومی تحقیق را شکل دادند. در ادامه ابعاد مدل پارادایمی شامل مقوله اصلی و محوری (میل درونی به کنکاش در مورد تبلیغ)، شرایط علی (اقبال عمومی به استفاده از شبکه های اجتماعی، تولید محتوای جذاب، رعایت اصول اخلاقی، استفاده از قدرت برند برای جلب اعتماد کاربران)، زمینه ای (گرایش جامعه به خط گیری از شبکه های اجتماعی)، متغیر محیطی (زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور)، مقوله های راهبردی (تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی، ایجاد امکان تبادل نظر بین کاربران در ذیل تبلیغ، استفاده از رسانه های معتبر و تخصصی) معرفی شدند.
زبان:
فارسی
صفحات:
84 تا 106
لینک کوتاه:
magiran.com/p2698380 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!