تروما و روایت درمانی در رمان خانه ارواح از ایزابل آلنده

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

از کارکردهای آثار ادبی به‏ویژه رمان روان‏درمانگری است. روان شناسان بسیاری به آثار ادبی روی ‏آورده‏‏ و شخصیت ها و کنش و واکنش هایشان را از این حیث بررسیده‏اند. تروما یکی از مشکلات روانی آدمی بر اثر حادثه است و به هر گونه ضربه روحی گفته می‏شود که ناراحتی، استرس و ازدست رفتن احساس امنیت را درپی داشته باشد. جودیت هرمان در نظریه روایت‏درمانی خود معتقد است شخص درگیر تروما، هوشیاری خود را ازدست می‏دهد و قادر به یادآوری جزئیات نیست یا به عمد به فراموشی روی می‏آورد و حتی به سوگواری نیز نمی‏پردازد. درمان تنها با روایت ‏کردن واقعه و سپس پذیرش و بازگشت به زندگی عادی ممکن است موثر باشد. در این مقاله رمان خانه ارواح اثر ایزابل آلنده، که در قالب شرح حال خانواده‏ای به وجه نمادین اوضاع آن کشور تصویر می‏‏شود، از منظر تروما و روایت درمانی هرمان بررسی شده است. پرسش اصلی مقاله این است که شخصیت های این داستان با چه تروماهایی مواجهند و برای رهایی از آن چگونه عمل می‏کنند؟ هدف این است که ظرفیت‏های این رمان در تصویر تروما در قالب رمان نشان داده شود. نتایج نشان می‏دهد که با مشخص شدن تروماهای اشخاص داستان از طریق گفت وگوها و کنش و واکنش‏هایشان و نیز گفتار دانای کل رنج‏های روانی و بهبود آن ها در قالب روایت و خاطره‏درمانی نشان داده می‏شود. روایت‏ کردن تروماهای شخصیت های داستان، سرانجام به رهایی آن ها از درد و رنج منجر می‏شود. در این داستان سه مرحله درمان یعنی ایمنی، یادآوری و سوگواری، و تماس مجدد با زندگی عادی در زندگی شخصیت های داستان دیده‏ می‏شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
33 تا 63
لینک کوتاه:
magiran.com/p2699256 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!