بوم شناسی ژرف نگر در تقابل با بوم شناسی سطحی نگر: خوانش تطبیقی اهل غرقاثر منیرو روانی پور و رویاهای حیوانی اثر باربارا کینگس الور

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در دهه‏ های اخیر به دلیل بحران‏هایی که بشر در طبیعت ایجاد کرده، بازنگری در رابطه انسان و طبیعت اهمیت ویژه‏ای یافته و در این میان ادبیات نیز سهم بسزایی‏ داشته است. شکاف موجود بین آسیب‏های زیست محیطی و پیامدهای آن، سبب بی توجهی انسان‏ها به عواقب تخریب‏های زیست محیطی شده است. مطالعه حاضر با بهره ‏گیری از نقد بوم‏گرا و تکیه بر مفاهیمی چون انسان‏مداری، بوم ‏شناسی ‏ژرف‏نگر، بوم شناسی‏ سطح ی‏نگر و زیست‏مداری، برای نخستین بار به بررسی تطبیقی دو رمان اهل غرق اثر منیرو روانی‏پور و رویاهای حیوانی اثر باربارا کینگس الور می‏پردازد. پژوهش فوق با معرفی اخلاق زیست محیطی پست ‏مدرن که بوم‏شناسی ژرف‏نگر است، سیطره ایدئولوژی انسان‏مداری را به طور کامل رد کرده است و تنها راه نجات از بحران‏های زیست محیطی را خودشناسی و هم ذات پنداری با طبیعت می‏داند. روانی‏پور و کینگس‏الور هر دو از ترومای زیست محیطی که رنج ناشی از تخریب‏های زیست محیطی را شامل می‏شود رنج می‏برند و سعی دارند در بهبود اوضاع طبیعت گامی موثر بردارند. ترومای زیست محیطی هر دو نویسنده را ترغیب می‏کند تا با آسیب‏هایی که انسان‏ها آگاهانه یا ناآگاهانه به طبیعت وارد می‏سازند مقابله کنند. این تحقیق بر آن است تا نشان دهد چیرگی ایدئولوژی انسان مداری که نگرشی سودجویانه و منفعت طلبانه را به همراه دارد، به شدت سبب تخریب طبیعت می‏شود. این در حالی است که بوم‏شناسی‏ژرف‏نگر با تکیه بر زیست‏مداری ضمن خودداری از آسیب به محیط زیست با هدف کسب منفعت، دغدغه‏ای جز حفظ محیط زیست و منابع موجود در آن را ندارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
109 تا 157
لینک کوتاه:
magiran.com/p2699258 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!