اثر بخشی پیاز بر بهبود اختلالات جنسی در مردان: یک مطالعه مروری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

در درمان اختلالات جنسی مردان، با توجه به عوارض جانبی داروهای شیمیایی، شناسایی رویکردهای بهداشتی مناسب مانند داروهای گیاهی با عوارض جانبی کمتر، مطلوب تر است. هدف این مقاله تبیین نقش پیاز به عنوان یک درمان مکمل بر بهبود اختلالات جنسی مردان بود.

روش کار

این مطالعه با شناسایی و بررسی مطالعات انجام شده به زبان انگلیسی موجود از سال 1990 تا سال 2023 مرتبط با هدف مقاله در پایگاه های جستجوی PubMed، Web of Science، Scopus، Embase و موتور جستجوگر گوگل اسکالر با کلید واژه های Allium cepa، Onion، Male sexual dysfunction، Erectile disorder، Libido، Men’s sexual health و Testosterone انجام شد.

یافته ها

17 مقاله مرتبط با موضوع پژوهش در مرور نهایی مورد بررسی قرار گرفت. محصولات پیاز (شامل آب، عصاره آبی، پوست، فراکسیون اتیل استات و عصاره دانه) مورد استفاده قرار گرفته بود که اکثرا به صورت خوراکی در یک دوره زمانی 60-10 روز مصرف شده بود.

نتیجه گیری

پیاز از طریق افزایش تستوسترون (با مکانیسم های افزایش تولید LH، خاصیت آنتی اکسیدانی، بهبود مقاومت به انسولین، افزایش تولید نیتریک اکسید و تغییر فعالیت پروتئین کیناز فعال شده با AMP 5) و همچنین درمان اختلال نعوظ و از طرفی بهبود وضعیت تولید مثلی با اثرات مثبت بر روی اسپرم (تعداد، بقا و تحرک) و نیز اثرات علیه عوامل عفونی در سیستم تولید مثلی مردان می تواند تاثیر مثبت داشته باشد. در مجموع، شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد پیاز می تواند مشکلات جنسی مردان را بهبود بخشد؛ با این حال، برای تایید این اثر پیاز در انسان انجام آزمایشات بالینی ضروری است.

زبان:
فارسی
صفحات:
28 تا 43
لینک کوتاه:
magiran.com/p2699420 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!