بررسی میزان استفاده از طب سنتی و مکمل در بیماران HIV/AIDS در شهر فسا: یک مطالعه مقطعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

با توجه به افزایش اقبال عمومی به استفاده از طب سنتی و مکمل در بیماری های مختلف، اتخاذ سیاست مناسب منوط به اطلاع از میزان استفاده مردم از این روش درمانی، نوع استفاده آن ها، ویژگی های افراد استفاده کننده و غیره می باشد. این مطالعه با هدف بررسی الگوی استفاده از طب سنتی و مکمل و داروهای گیاهی در افراد مبتلا به HIV/AIDS در شهرستان فسا انجام شد.

روش کار

این پژوهش یک مطالعه مقطعی است که بر روی 96 بیمار مبتلا به HIV/AIDS در مرکز مشاوره بیماری های رفتاری شهرستان فسا انجام شد. حجم نمونه بصورت سرشماری تعیین شد. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده شد: یک پرسشنامه محقق ساخته برای بررسی استفاده بیمار از طب سنتی و پرسشنامه بررسی کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت ویژه افراد مبتلا به ایدز. داده ها با استفاده از آمار توصیفی، رگرسیون لجستیک، مجذور کای و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

از 96 بیمار 12/78 درصد از آن ها از طب سنتی استفاده می کردند. فراوان ترین نوع طب مکمل مورد استفاده در بیماران حجامت و گیاهان دارویی بود. بابونه و آویشن پرمخاطب ترین گیاهان مورد استفاده بودند. بیشترین علت استفاده از بابونه جهت تسکین روانی بوده و غالبا آویشن را جهت افزایش سلامت عمومی بدن و سایر علل مصرف می کردند.

نتیجه گیری

با توجه به فراوانی قابل توجه استفاده از طب سنتی در این بیماران، لازم است سیاست ها و پاسخ عملی مناسب به افزایش استفاده از طب سنتی و مکمل تعبیه شود تا این خدمات بصورت ایمن، به موقع و با کیفیت کافی در دسترس مردم قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
74 تا 83
لینک کوتاه:
magiran.com/p2699424 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!