بارداری مولار خارج رحمی اسکار سزارین: توصیف دو مورد و مرور مقالات

پیام:
نوع مقاله:
گزارش موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

وقوع مول هیداتیفورم در محل اسکار سزارین یافته ای بسیار نادر است. موارد کمی در مقالات گزارش شده بنابراین اطلاعات کافی در مورد تشخیص و مدیریت درمانی این عارضه موجود نیست.

مورد

ما در اینجا دو مورد مول مهاجم با نفوذ به بافت اسکار سزارین گزارش می کنیم. یکی با شکایت از درد گهگاهی ناحیه هایپوگاستر و تهوع و دیگری با  لکه بینی مراجعه کرده بودند. هر دو سابقه سزارین داشتند. سونوگرافی ترانس واژینال و سطح خونی بالای بتا اچ سی جی مطرح کننده بارداری مولار در اسکار سزارین بود و تشخیص با بررسی بافت شناسی تایید شد. در مورد اول تخلیه بارداری مولار و به دنبال آن برداشتن اسکار در محل سزارین موجب درمان موفقیت آمیز با حفظ باروری شد.

نتیجه گیری

وجود درد شکمی و خونریزی غیرقابل توجیه در یک خانم باردار بدون وجود ساک بارداری در بررسی سونوگرافی قویا مطرح کننده بارداری خارج رحمی است. روش های تشخیصی دیگر برای قطعی کردن تشخیص باید استفاده شوند که شامل تیتراژ بتا اچ سی جی، ارزیابی سونوگرافی (2 و 3 بعدی)، تصویربرداری با رزونانس مغناطیسطی (MRI)، لاپاروسکوپی تشخیصی و نهایتا بیوپسی از ضایعه است.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
161 تا 168
لینک کوتاه:
magiran.com/p2699958 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!