بررسی ویژگی های جدید میکرواکولوژیک تالاب درگه سنگی در استان آذربایجان غربی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تالاب ها به عنوان منابع آبی شکننده دائما تحت تاثیر تغییرات اقلیمی و فعالیت های انسانی می باشند. اخیرا دخالت های انسانی و کاهش آب های سطحی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه موجب تغییر میکروفلور و پارامترهای فیزیکوشیمیایی تالاب ها شده است که نیازمند مطالعه است. در این تحقیق ابتدا تنوع ریزجلبک های تالاب درگه سنگی بررسی شد. تحقیق نشان داد جمعیت فیتوپلانکتون ها شامل Chlorophyta (2 رده، 10 خانواده و 22 جنس)، Cyanobacteriota (1 رده، 3 خانواده و 4 جنس)، Streptophyta (1 رده، 2 خانواده و 2 جنس)، Ochrophyta (2 رده، 2 خانواده و 2 جنس) و Bacillariophyta (4 رده، 6 خانواده و 10 جنس) می باشند. همچنین، مقدار pH، میزان اکسیژن مورد نیاز زیستی (Biochemical Oxygen Demand) و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (Chemical Oxygen Demand) بررسی شد. بیشترین مقدار BOD5 آب تالاب درگه سنگی مربوط به فصل تابستان بین 78 تا 98 میلی گرم در لیتر و بیشترین مقدار COD مربوط به فصل تابستان و بین 159 تا 198 میلی گرم در لیتر برآورد شد. نتایج نشان داد که ورود میزان بالایی از مواد آلی و معدنی به تالاب بر غنی شدن تالاب و شکوفایی ریزجلبک ها تاثیرگذاشته است که از دیدگاه اکولوژیک نگران کننده است. بار باکتریایی این تالاب آن را در وضعیت نامناسبی قرار می دهد که می تواند برای گونه هایبومی و مهاجر خطرناک باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
53 تا 66
لینک کوتاه:
magiran.com/p2700409 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!