ژئوشیمی زیست‎‍ محیطی آب، رسوبات و لجن چشمه های آبگرم سمنان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور مطالعه ویژگی‎‍های زیست‎‍محیطی چشمه‎‍های آبگرم سمنان، از آب، رسوب و لجن 5 چشمه آبگرم نمونه‎‍برداری شد. میانگین غلظت نقره، آرسنیک، کادمیم، سرب و روی در نمونه های رسوب (به ترتیب 7/0، 33، 4/0، 5/128 و 297 میلی‎‍گرم بر کیلوگرم) در مقایسه با ترکیب رسوبات میانگین و ترکیب پوسته میانگین بیشتر است. رسوبات مطالعه شده نسبت به مولیبدن، نیکل، توریم، کبالت، کروم، منگنز، آهن و اورانیم، دارای غنی‎‍شدگی اندک (2>EF)، نسبت به آنتیموان و مس دارای غنی‎‍ شدگی متوسط (5<EF<2)، نسبت به کادمیم، آرسنیک، روی و سرب دارای غنی ‎‍شدگی درخور توجه (20<EF<5) و نسبت به نقره دارای غنی‎‍ شدگی بسیار زیاد (40<EF<20) هستند. ضریب زیست‎‍ انباشت عناصر آرسنیک، منگنز، مس، نیکل، سرب و روی در نمونه‎ ‍های لجن، بسیار زیاد است (به ترتیب 1286، 2863، 2340، 1053، 1236 و 976). نمونه‎‍ های آب از نوع خنثی-پرفلز است و غلظت عناصر بور، لیتیم، روی، باریم، سرب، سلنیم، مس، آرسنیک، نیکل و منگنز در همه نمونه ‎‍ها، از میانگین غلظت آنها در آب‎‍های طبیعی غیر آلوده بیشتر است. شاخص درجه آلودگی (Cd) در همه نمونه ‎‍ها بیشتر از 3 و شاخص آلودگی فلزات سنگین (HPI) بیشتر از 75 است که آلودگی نمونه‎‍ها به عناصر مطالعه شده را نشان می دهد. مقادیر شاخص خطر آب (WHI) کمتر از 5 و نشانگر سمیت نداشتن نمونه‎‍های آب است. افرادی که از چشمه‎ ‍های آبگرم سمنان برای مقاصد درمانی استفاده می‎‍کنند، باید به آلودگی آب، رسوبات و لجن چشمه‎‍های آبگرم سمنان و عناصر بالقوه سمی توجه کنند.

زبان:
فارسی
صفحات:
41 تا 60
لینک کوتاه:
magiran.com/p2701499 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!