مدل سازی یک بعدی و دو بعدی سیستم های نفتی ناحیه فارس داخلی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این مطالعه، مدل یک و دو بعدی سیستم های نفتی در بخش فارس داخلی ساخته شد. با انجام مدل سازی یک بعدی در دو چاه در منطقه فارس داخلی، تاریخچه تدفین و زایش هیدروکربن از سنگ منشا اصلی ارزیابی شد. به منظور انجام مدل سازی دو بعدی سیستم هیدرو کربنی در محدوده فارس، برش ساختمانی (تفسیر ژئوفیزیکی ساختمانی برش دو بعدی) به صورت عمود بر روند چین خوردگی زاگرس تهیه و داده ها وارد نرم افزار شد. بر اساس نتایج به دست آمده از مدل سازی یک بعدی و بررسی تاریخچه بلوغ حرارتی، سازند سرچاهان سنگ منشا اصلی سیستم نفتی پالئوزوئیک در حدود 130 تا140 میلیون سال پیش شروع به زایش هیدروکربن کرده است، به طوری که میزان هیدروکربن های مایع در 2 چاه A و B به ترتیب 720 و 5100 (Kg/m2) و همچنین میزان هیدروکربن های گازی به ترتیب 70 و 600 (Kg/m2) به دست آمد. همچنین بر اساس نتایج مدل سازی دو بعدی، سنگ های منشا سیستم های نفتی جوان تر، مانند سنگ های منشا کرتاسه به لحاظ حرارتی نابالغ بوده و وارد پنجره نفتی نشده اند. بر اساس نتایج مدل مهاجرت، مهم‎‍ترین فاکتور حرکت سیال هیدروکربنی قبل از کوهزایی زاگرس، مهاجرت عمودی در لایه‎‍‎های گذر بوده است، اما بعد از این کوهزایی و چین‎‍خوردگی، مولفه مهاجرت افقی نیز فعال شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
61 تا 78
لینک کوتاه:
magiran.com/p2701500 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!