ظاهره الازدواجیه اللغویه بین الفصحی والعامیه فی روایه دلشاد: سیره الجوع والشبع، للروائیه بشری خلفان حسب نظریه شارل فرغیسون

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
ظاهره الازدواجیه اللغویه تتحدث عن وجود لغتین، الا وهما اللغه العامیه واللغه الفصحی عند فرد فی مجتمع واحد. فیستخدم الاولی فی تعاملاته الیومیه، والثانیه اثناء الرسمیات وخط الحدیث الکتابی. اتی تعریف الازدواجیه اللغویه لاول مره بهذا المعنی والمصطلح فی مقال قدمه العالم اللغوی، شارل فرغیسون، عام 1959م، بعدما لم یجد من ینقل اصل مصطلحها الفرنسی إلی الإنجلیزیه. ثم قدم الکثیر من الدارسین والباحثین دراساتهم التی تتطرق إلی موضوع الازدواجیه اللغویه فی المجتمعات المختلفه ومجالات التعلیم ودخولها فی الادب، واشاروا إلی سلبیاتها وإیجابیاتها. واما عن الازدواجیه اللغویه فی الحوار الروائی، فما هی إلا لتقریب المجتمع الروائی من عالم الواقع الذی یتحدث فیه الناس بشتی اللغات واللهجات. فلذا کان اختیار روایه دلشاد: سیره الجوع والشبع، للکاتبه بشری خلفان اکثر تناسبا لهذه الدراسه حسب المنهج الوصفی التحلیلی، فی عالم الروایه علی انه کیف تتجسد فیه الازدواجیه اللغویه وکیف یمکن ان یتفنن فیه الکاتب لنقل افکاره والتقرب من قرائه. فدلت النتائج بعد اختیار اربعه خصائص اشار إلیها فرغیسون، کخصیصه الوظیفه والاکتساب والمفردات والتراکیب الصوتیه، علی ان الوظیفه تحدد دور التوظیف اللغوی فی الشخصیات؛ وفی الاکتساب، تتبین اکتسابیه الفصحی عن طریق التعلیم، خلافا للعامیه التی تاخذ دور اللغه الام للفرد؛ وفی خصیصه المفردات، التشابهات بین المفردات العامیه والفصحی احیانا تشابهات جذریه؛ واما فی خصیصه التراکیب الصوتیه، فیتضح تطور الکلمات التی تکون من اصل فصیح، وتغیر شکلها ولفظها فی العامیه. وکل هذا لم یحدث فی الروایه إلا لاجل التعامل والتواصل مع القارئ بشکل اسهل واقرب لفهمه.
زبان:
عربی
صفحات:
103 تا 120
لینک کوتاه:
magiran.com/p2701878 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!