چرایی و چگونگی آموزش نانوفناوری در مدارس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

نانوفناوری یک رشته جدید نیست، بلکه علمی بین رشته ای است که با سایر علوم مانند فیزیک، شیمی، دارویی، انرژی و... ارتباط تنگاتنگی دارد. با ظهور نانو فناوری، علاوه بر انقلابی که در جهان ایجاد شد، هیاهویی در نظام های آموزش کشورهای دنیا به وجود آورد تا افراد متخصص را در این زمینه تربیت کنند. گسترش استفاده از فناوری نانو در شاخه های مختلف صنعتی، پزشکی، الکترونیک، کشاورزی و بهداشت، نظام های آموزشی را بر آن می دارد تا با ارائه مفاهیم و سرفصل های مربوط به نانو، مواد و کاربردهای آن، آگاهی دانش آموزان را در این زمینه علمی افزایش دهند. بنابراین لازم است علوم ارائه شدنی در مدارس به روز بشوند و علوم و فناوری نانو به صورت منسجم در آن گنجانیده شود تا نسل ها و نیروی کار آینده، مسئولانه تصمیمات علمی بگیرند. از جمله مزیت های علوم نانویی با دیگر علوم، قادر ساختن دانش آموزان و دانشجویان به درک و ارتباط بهتر بین علوم است. در این مقاله چرایی و چگونگی آموزش نانوفناوری در مدارس مورد بررسی قرار می گیرد. روش مورد مطالعه، جست وجو در پایگاه های اطلاعاتی فارسی و انگلیسی و بررسی مقالات، کتب و پایان نامه های مرتبط با نانوفناوری و آموزش آن می باشد. در پایان نتایج حاصل از آموزش نانوفناوری در مدارس بیان می گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
6 تا 18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2702362 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!