تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیک ژن های FAE1-A و FAD2-A در Camelina sativa

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
گیاه کاملینا (Camelina sativa) یک گیاه دانه روغنی از خانواده Brassicaceae است. این گیاه از نظر بیولوژیک و صنعتی ضروری است و اخیرا به عنوان یک منبع سوخت زیستی در نظر گرفته شده است. از آنجایی که شباهت توالی های بین ژن های Arabidopsis thaliana و Camelina sativa بسیار زیاد است، مهندسی لاین های اولئیک از طریق دستورزی توالی های ژن FAE1-A و FAD2-A توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. در این مطالعه، برخی از خصوصیات بیوانفورماتیکی ژن های FAE1-A و FAD2-A و پروتئین های مرتبط گیاه Camelina sativa مورد بررسی قرار گرفت. پروتئین FAE1-A آبگریز و پروتئین FAD2-A آب دوست است. میزان GMQE در بررسی ساختار سه بعدی این پروتئین ها برای ژن های FAE1-A و FAD2-A به ترتیب 88/0 و 93/0 درصد بود. بررسی ساختار ثانویه در پروتئین FAE1-A 79.2 درصد اطمینان را نشان داد که این پروتئین دارای 49 درصد مارپیچ، 11 درصد بتا ورق، 41 درصد سیم پیچ و 9 درصد محتوای غشایی است. بررسی ساختار ثانویه پروتئین FAD2-A نیز 79.8 درصد اطمینان را نشان داد که این پروتئین دارای 43 درصد مارپیچ، 12 درصد صفحه بتا ، 45 درصد هلیکس و 30 درصد محتوای غشایی است. ترجیح کدون نیز با استفاده از پایگاه داده Sequence Manipulation Suite که رابطه بین کدون ها و بیان این ژن ها را نشان می دهد، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تجزیه و تحلیل بیان ژن های FAE1-A و FAD2-A نشان داد که میزان بیان در بذور در حال رشد 20 روز پس از گرده افشانی به حداکثر مقدار خود می رسد. این نتایج منجر به دانش بیشتر در مورد بیوسنتز چربی ها و بهبود کیفیت روغن در گیاه کاملینا ساتیوا می شود.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
49 تا 59
لینک کوتاه:
magiran.com/p2702688 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!