برنامه ریزی راهبردی حفاطت در مناطق استپی با محوریت گونه های شاخص (مطالعه موردی: هوبره آسیایی در جنوب استان کرمان)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هوبره آسیایی (Chlamydotis macqueenii) یکی از گونه های آسیب پذیر در مناطق استپی کشور و از جمله جنوب کرمان است که جمعیت آن به دلایل متعدد کاهش یافته و گونه ای تهدید شده محسوب می شود. هدف از تحقیق حاضر، بررسی و تحلیل نقاط قوت، ضعف، تهدید ها و فرصت های مناطق استپی جنوب استان کرمان، زیستگاه و راهگذر مهاجرتی هوبره آسیایی با استفاده از رویکردهای کیفی و کمی و ارائه راهکار مدیریتی مناسب در این مناطق است. در این تحقیق از پرسشنامه استفاده و توسط 15 نفر از کارشناسان و خبرگان تکمیل شد. مهم ترین نقطه قوت، موقعیت جغرافیایی منطقه و نقش ارتباط دهنده آن برای مهاجرت گونه و مهم ترین نقطه ضعف، خشکسالی پی درپی و نبود منابع آبی کافی و تخریب پوشش گیاهی منطقه است. شکار غیرمجاز، زنده گیری و قاچاق هوبره به دلیل فقر اقتصادی و فرهنگی مردم به عنوان مهم ترین عوامل تهدیدکننده شناسایی شد. اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگی برای آگاهی مردم در مورد این گونه و غیرقانونی بودن شکار آن و حفاظت موثر جهت جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی و شکار غیرمجاز هوبره، مهم ترین فرصت جهت بهبود شرایط هوبره در منطقه شناخته شد. ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی نشان داد که توجه مسئولان به منطقه به عنوان یکی از مهم ترین زیستگاه های هوبره در کشور، شناساندن ارزش های گونه های نادر و با ارزش منطقه به مردم محلی، جهت ایجاد انگیزه برای حفاظت از زیستگاه های آنها، انجام مطالعات و پروژه های تحقیقاتی پیرامون قابلیت ها و پتانسیل های منطقه و افزایش امنیت برای جلوگیری از تردد قاچاقچیان، مهم ترین راهبردها برای برنامه ریزی حفاظت است.

زبان:
فارسی
صفحات:
95 تا 105
لینک کوتاه:
magiran.com/p2702746 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!