مروری کوتاه بر سنتز نانومواد با حرارت دهی به کمک امواج مایکروویو در حضور مایعات یونی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

نانوساختارهای فلزی با توجه به کاربرد بالقوه آنها مورد توجه زیادی قرار گرفته اند. سنتز سریع با استفاده از امواج مایکروویو یک فناوری مناسب است که پتانسیل زیادی برای استفاده در صنعت را دارا میباشد که به دلیل کاهش زمان واکنش، افزایش بازدهی و استفاده از منابع حرارتی دهی ایمن می باشد. روش حرارت دهی با کمک مایکروویو به عنوان یک روش مناسب برای سنتز های نانوساختار های فلزی در فاز محلول توجه زیادی را به خود معطوف کرده است. از این روش برای سنتز نانوساختارهایی مانند Ag ،Au ،Pt ، Pd و Au-Pd استفاده شده است. نه فقط نانوذرات کروی، بلکه نانوساختارهای صفحه ای، میله ای، سیمی، تیوبی و دندریتی در بازه زمانی چند دقیقه تهیه می شوند. در این روش،عموما نانوساختارهایی با اندازه کوچکتر، توزیع اندازه ای باریک تر و درجه بالاتری از بلورینگی در مقایسه با روش های متداول حرارت دهی حمام روغن تهیه می شوند. از طرف دیگر، مایعات یونی دمای اتاق (RTILs) در سال های اخیر توجه زیادی را به خود معطوف کرده اند. ILs می توانند امواج مایکروویو را جذب کنند و باعث افزایش سرعت واکنش و کاهش زمان واکنش شوند. یونهای مثبت بزرگ با قابلیت پلاریزه شدن بالا در ILs باعث می شود که این دسته از مواد حلال های مناسبی برای جذب امواج مایکروویو باشند. بنابراین استفاده از امواج مایکروویو به عنوان منبع گرما در کنار ILs به عنوان کاتالیست، حلال، ماده افزودنی، حلال کمکی و قالب منجر به ایجاد روشی سریع و سازگار با محیط زیست (MAIL) برای سنتز نانوساختارهای مختلف می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
8 تا 14
لینک کوتاه:
magiran.com/p2703517 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!