مروری بر سنتز و کاربردهای نانو ساختارهای متخلخل چارچوب های آلی-فلزی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

یون های فلزی یا خوشه های مرتبط با پیوندهای آلی برای ایجاد نانوساختارهای یک بعدی، چارچوب های آلی- فلزی (MOFs) نامیده می شوند. سنتز شبکه ای، MOFهایی را با اجزای مشخص شده تشکیل می دهد که می تواند منجر به تشکیل بلورهایی با تخلخل بالا، پایداری شیمیایی و حرارتی زیاد شود. با توجه به مساحت سطح ویژه وسیع تر، اندازه منافذ بزرگ، ماهیت بلوری و قابل تنظیم، MOF های متعددی به عنوان گزینه های بالقوه در زمینه های مختلفی مانند ذخیره سازی و تحویل گاز، ذخیره انرژی، کاتالیزور و سنجش شیمیایی/زیستی استفاده شده اند. این مقاله، مروری بر طبقه بندی MOFها، روش های سنتز MOFها، پارامترهای تاثیرگذار بر سنتز و کاربردهای آنها را ارائه می دهد. انواع مختلف چارچوب های آلی - فلزی مانند چارچوب های ایزوشبکه ای، چارچوب های زئولیتی ایمیدازولات، شبکه های هماهنگی متخلخل و موسسه مواد Lavoisier بررسی می شوند. روش های مختلف سنتز MOF ها شامل سنتز مایکروویو، الکتروشیمیایی، حلال گرمایی، مکانیکی-شیمیایی و سونوشیمیایی و پارامترهای موثر بر سنتز شامل انتخاب لیگاندهای آلی، نمک فلز، نسبت مولی پیش سازها، pH، حلال و دما می باشد. تحقیقات در زمینه MOFs هم در دانشگاه و هم در صنعت به سرعت در حال گسترش است.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 13
لینک کوتاه:
magiran.com/p2706751 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!