کاربردها و چالش های زیست مولکول های طبیعی به عنوان نانوساختارهای دارورسان در درمان سرطان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه نانوساختارها به دلیل ویژگی های بی نظیر اهمیت زیادی در رویکرد های درمانی بیماری سرطان پیدا کرده اند. هدف از این مقاله، مروری بر نانوساختارهای مشتق شده از مولکول های زیستی است؛ چراکه درک کامل از اجزای سازنده این نانوساختارها در طراحی، مهندسی و ارزیابی عملکرد آن ها در بدن انسان موثر خواهد کرد. بدین منظور، دو چالش کلیدی نانوپزشکی سرطان را که شامل 1- طراحی نانوساختارها براساس ویژگی های متمایز تومور از طریق جفت کردن روش های هدفمند درمان تومور با رویکرد هایی که ریز محیط تومور (TME) را به صورت دقیق مورد هدف قرار دهند و 2- تعیین الگوی توزیع زیستی داروها از طریق یکی کردن روش های هدفمند درمان تومور با رویکرد هایی که مسیرهای تجویزی برای سرطان های خاص را مورد هدف قرار دهند، بررسی می گردد و چگونگی رفع این چالش ها با استفاده از نانوساختارهای مشتق شده از مولکول های زیستی شرح داده می شود. درنهایت، موانعی که لازم است جهت بهره برداری بالینی بر آن ها غلبه گردد، شناسایی و مورد بحث واقع می گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
21 تا 34
لینک کوتاه:
magiran.com/p2706753 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!