مقایسه رفتار خمش نانو تیر DNA اریگامی با استفاده از روش تئوری غیرخطی و شبیه سازی دینامیک مولکولی هدایت شده

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در دوران اخیر، به دلیل توسعه سریع سیستم های بیولوژیکی، تحلیل و مطالعه ی سیستم های بیولوژیکی به یک موضوع پررنگ تبدیل شده است. یکی از اصولی ترین جنبه ها در مطالعه این سیستم ها، تحلیل خواص مکانیکی است. در این مقاله، تحلیل رفتار خمشی تیر یک سرگیردار DNA اریگامی مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل این رفتار با استفاده از دو روش مهم، شبیه سازی دینامیک مولکولی هدایت شده و تئوری غیرخطی، انجام شده است. ابتدا، مدل تیری از DNA اریگامی طراحی و ایجاد شده است. سپس، دو روش مختلف برای بررسی تغییرات خیز در این تیر مورد استفاده قرار گرفته اند. در روش اول، از شبیه سازی دینامیک مولکولی هدایت شده بهره گرفته شده و تغییرات خیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. در روش دوم، با تحلیل تئوری غیرخطی، روابط مربوط به تغییر شکل های بزرگ در تیر DNA اریگامی به دست آمده است. در نهایت، تغییرات خیز برای این حالت نیز با استفاده از روابط تئوری غیرخطی مشخص شده است. این مقاله نشان می دهد که نتایج دو روش از تناسب بسیار خوبی برخوردار هستند در نتیجه استفاده از روش تئوری غیرخطی می تواند در مطالعه ی دینامیک مولکولی به منظور کاهش هزینه های محاسباتی و آزمایشگاهی در تحلیل مکانیکی مواد بیولوژیکی موثر باشد. همچنین، روش تئوری غیرخطی می تواند برای بررسی خواص مکانیکی سیستم های بیولوژیکی به منظور نوآوری در پژوهش های مرتبط با طراحی و ساخت این نوع سیستم ها، از اهمیت بالایی برخوردار باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
45 تا 54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2706755 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!