بررسی تاثیر شاخص های سلامت بر شاخص های فرهنگی در بیماران دیابتی استان های ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه و هدف

امروزه شاخص های سلامت به عنوان عاملی مهم در توسعه کشورها محسوب می شود و می تواند در بالا بردن سطح شاخص های توسعه ای موثر باشد. در همین راستا تحقیق حاضر با هدف تحلیل بررسی تاثیر شاخص های سلامت بر شاخص های فرهنگی بیماران دیابتی استان های ایران انجام شده است.

مواد و روش ها

پژوهش حاضر از نوع  کاربردی و از نوع تحلیلی می باشد. داده ها از طریق فرم های طراحی شده طبق نظر متخصصین و اطلاعات طبقه بندی شده در سالنامه های آماری، برای استان های کشور طی سال های 1399- 1395 تهیه شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار Stata17 و برای تخمین مدل از الگوی داده های تابلوئی (Panel Data) و برای دستیابی به نتایج فرضیه ها از آزمون Xtpcse استفاده گردیده است.

یافته ها

براساس یافته های پژوهش، شاخص های سلامت بر شاخص های فرهنگی بیماران دیابتی نظیر تعداد عناوین کتاب های منتشر شده، تعداد ناشران فعال تاثیر مثبت و معناداری داشت.

نتیجه گیری

مسئولین کشور می توانند با شناسائی و استفاده بهینه از شاخص های موثر در حوزه سلامت و شاخص های فرهنگی نظیر برگزاری وبینارها و کارگاه های آموزشی رایگان در کتابخانه ها و مراکز فرهنگی، تشویق به خواندن و تحقیق در مورد موضوعات سلامت و بهداشت به ویژه برای جوانان، تشویق به ایجاد نشریات و وبلاگ های متخصصان سلامت و پزشکان، باعث بهبود و توسعه سلامت افراد دیابتی گردند.

زبان:
فارسی
صفحات:
2374 تا 2385
لینک کوتاه:
magiran.com/p2706780 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!