زمین دمافشارسنجی و سرشت گدازه های حد واسط جنوب آتشفشان دماوند

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

دماوند آتشفشان چینه ای خاموشی در کمربند ماگمایی البرز در شمال ایران است که با مخروطی مرکب (بیش از 400 کیلومترمربع) روی پوسته نسبتا ستبر رشته کوه البرز (58-67 کیلومتر) در فلات ایران جای ‏ گرفته است و مرتفع ترین کوه (5671 متر) در خاورمیانه و جنوب آسیا به شمار می رود. تکاپوی های آتشفشان دماوند با خروج حجم های کوچک و مجزایی از روانه های مافیک (تفریت، بازانیت، تراکی بازالت و آلکالی الیوین بازالت) نزدیک به 1.8 میلیون سال پیش آغاز‏ شده است و تا 600 هزار سال پیش با فوران گدازه های حد واسط تا اسیدی (تراکی آندزیت، تراکی داسیت و تراکیت) ادامه یافته است. بر پایه تجزیه نقطه ای کانی های سازنده این گدازه ها، ترکیب پلاژیوکلاز (An31-58)، آندزین تا لابرادوریت و فلدسپار (Or32-65) سانیدین و انورتوکلاز است، میکای فلوگوپیت (Fe2+/(Fe2++Mg)<0.3)، کلینوپیروکسن اوژیت (Wo42-45 En42-47 Fs10-13) و دیوپسید (Wo46-48En43-46Fs8-10) و کانی‏ های تیره تیتانومگنتیت است. با محاسبات زمین دمافشارسنجی، تبلور فلوگوپیت ها در دمای 843 تا 819 درجه سانتیگراد و فشار 6 تا 0.63 کیلوبار و کلینوپیروکسن ها در دمای نزدیک به 1200 درجه سانتیگراد و فشار 10 تا 6 کیلو بار روی داده است‏ .

زبان:
فارسی
صفحات:
25 تا 52
لینک کوتاه:
magiran.com/p2707111 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!